ارسال پیام تصویری و متنی رایگان (نوتیفیکیشن تقویم )

شما می توانید از طریق  تقویم های دیجیتال آنلاین براحتی برای تمام افرادی که تقویم شما را نصب نموده اند  پیام تصویری یا متنی انبو ه با زمان بندی خاص و همچنین کاملا رایگان بدون محدودیت ارسال نمایید و حتی در صورت نیاز می توانید  بصورت محرمانه یا اختصاصی نیز برای پرسنل یا مخاطبین خاص یا حتی نمایندگان خود پیام ارسال کنید با این ابزار دیگر نیاز به سامانه پیامک شارژی مخابراتی ندارید و این ماژول تقویم کاملا رایگان بوده و هر آنچه پیام دوست داریدبدون هیچ گونه نگرانی و محدودیتی  ارسال نمایید .

 

 

 

#تقویم فروشگاه#تقویم کرونا

 

 

تماس با BEL