پنل مدیریت تحت وب آنلاین

یکی از مهمترین ویژگی های تقویم های دیجیتال وجود پنل مدیریت تحت وب برای بارگزاری اطلاعات و محتواهای مختلف می باشد که شما می توانید تبلیغات بروز و غیر مستقیم خود را در طول سال 1400 الی 1405  به سمع و نظر مشتریان خود برسانید ومحتواهایی اعم از فیلم ،صوت ،تصویر،متن و فایل را در هر بازه زمانی ،بدون محدودیت روی تقویم دیجیتال به نمایش بگذاریدو مشتریان یا مخاطبین شما آنها را بازدید نمایند .

 

 

 

#تقویم دیجیتال#سررسیدهوشمند#تقویم آنلاین

 

 

 

 

تماس با BEL