مدیریت برنامه های هفتگی

کاربرانی که تقویم را نصب نموده اند می توانند براحتی برنامه های هفتگی خود را اعم از آشپزی ،دانش آموزی،دانشجویی،ورزشی وغیره را براحتی از طریق این سیستم مدیریت نمایند و جزو قابلیتهای آفلاین تقویم بحساب می آید.

 

#تقویم#دیجیتال#آنلاین#هومشمند #مجازی

 

 

 

تماس با BEL