مدیریت اقساط و چکها

در تقویم هوشمندکاربران می توانند بصورت آفلاین اطلاعات چکهای دریافتی یا پرداختی خود یا اقساط بانکهای مختلف را ثبت و یادداشت نمایند و این جزوقابلیتهای جذاب برای کاربران در تقویم می باشد.

 

#تقویم#دیجیتال#آنلاین#هوشمند#مجازی

 

 

 

تماس با BEL