عدم شیوع کرونا

ما به بهترین مشتریان یا مخاطبینمان در ایام نورز هدیه می دهیم پس بهتر است برای نوروز 1400 برای پیشگیری از شیوع کرونا یک هدیه ویژه بدهیم که مسبب بیماری مخاطبین خود نشویم بهترین هدیه در این ایام استفاده از تقویم های دیجیتال می باشد.

چون این هدیه بصورت مجازی دست به دست می شود هیچ گاه عامل شیوع کرونا نخواهد بود .

پس بهترین واکسن برای پیشگیری از شیوع کرونا در ایام نوروز محسوب می شود

 

#کرونا#واکسن#تقویم_کرونایی

 

 

 

 

 

تماس با BEL