دفترچه یادداشت تقویم

یکی از امکانات افلاین تقویم داربودن دفترچه یادداشت می باشد تا کاربران براحتی بتوانند یادداشتهای روزانه خود را داخل تقویم ثبت و نگهداری نمایند بدون اینکه هیچ گونه نیازی به اینترنت داشته باشند .

 

#تقویم#دیجیتال#هوشمند#آنلاین#مجازی
 

 

تماس با BEL