اوقات شرعی و اذان

یکی از قابلیتهای پر کاربرد برای کابران استفاده از اوقات شرعی و اذان تقویم در طول شبانه روز  و ماه رمضان می باشد .که براحتی می توانید با تعیین شهر خودتان اذان مرتبط با آن منطقه  را دریافت نمایید.

 

#تقویم آنلاین

تماس با BEL