اختصاصی سازی مناسبتها

شما می توانید مناسبتهای تقویم را مطابق با مناسبتهای داخلی مجموعه تان تغییر دهید یعنی مثلا سالروز تاسیس مجموعه را در آن درج نمایید.تا عموم بتوانند روی تقویم مشاهده نمایند.

 

#اختصاصی#هوشمند#تقویم

 

تماس با BEL